از صبح امروز دور جدیدی از حملات ارتش سوریه و نیروهای مقاومت برای پاکسازی و آزادی مناطق باقیمانده در شرق حلب آغاز شد.

در این حملات محله های اصیله (قصیله)، باب المقام و کرم الدعدع شاهد سنگین ترین درگیریها بود و خبرهای اولیه حاکی از پیشروی ارتش و مقاومت در این محلات میباشد .

محله اصیله در جنوب قلعه حلب تقریبا آزاد شده است .

همچنین گفته میشود خیابان معادی در جنوب محله قصیله آزاد شده است.

درگیریها ادامه دارد و برای تثبیت مواضع و تایید اخبار باید صبر کرد .

خبرهای تکمیلی در پست های بعدی