خبرهایی از اسارت متین ابواحمد النحلاوی (تصویر) عامل ذبح جوان ۱۹ ساله سوری عبدالله عیسی در درگیریهای امروز به دست نیروهای ارتش سوریه مخابره شده که برای تایید آن باید صبر کرد.