سرانجام پس از تعلل و تاخیر بسیار در عملیاتی کردن توافق آتش بس در شهر حلب، از ظهر امروز عملیات تخلیه مسلحین از شهر حلب آغاز شد .

حدود 4 الی 5 هزار فرد مسلح به همراه خانواده هایشان از طریق معبر راموسه به خان طومان و راشدین 4 منتقل خواهند شد .

تا این لحظه یک اتوبوس حامل مجروحین مسلحین از شهر حلب خارج شده و عملیات تخلیه دیگر مسلحین از دقائقی پیش آغاز شده است.

از طرف دیگر 10 اتوبوس راهی شهرک های فوعه و کفریا شده اند که البته تا این لحظه به مقصد نرسیده اند ..

هرچند که تعداد و کم و کیف کسانی که از شهرکها خارج میشوند هنوز مشخص نیست ولی به احتمال زیاد فقط  مجروحین و بیماران و تعدادی از سالخوردگان از شهرک ها خارج خواهند شد .

پیش بینی میشود 23 الی 30 اتوبوس عملیات تخلیه اهالی فوعه کفریا را انجام خواهند داد.