دیروز و امروز محلات الکلاسه و بستان القصر بصورت کامل پاکسازی شد .

مردم سوریه و شهر حلب در حالی از آزادی قریب الوقوع شهر حلب پایکوبی و شادمانی میکنند که مسلحین اکنون در منطقه ای به مساحت ۳ کیلومتر مربع در  مرکز حلب محاصره هستند.

مناطق باقیمانده در اختیار مسلحین شامل محلات السکری، تل الزرازیر، المشهد، الانصاری،الزبدیه و بخشهایی از عامریه، ارض الصباغ و سیف الدولة میباشد.

خبرهایی از ورود ارتش به السکری مخابره شده است که قابل تایید نمیباشد . در حال حاضر به نوعی سیاست انحصار برای ورود شبکه ها و خبرنگاران میدانی به محله های جدید اتخاذ شده که این امر مانع نشر تصاویر میدانی دقیق میشود .

یکی از مسائل مهم شهر حلب مردم موجود در مناطق تحت تصرف مسلحین است. امروز نیز تعداد زیادی از مردم از محله های تازه آزاد شده به مناطق امن تر منتقل شدند. البته ما پیگیر آمار نفرات خارج شده از مناطق تحت اشغال هستیم و با آزادی کامل شهر حلب مشخص خواهد شد که آمار سازمان ملل و مسلحین از مردم حاضر در مناطقشان چقدر صحیح خواهد بود .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/f1c4/kbxvkp7eza7afwgzg.jpg