آسمان شهر السدر لیبی پس از آتش سوزی گسترده در مخازن نفتی ناشی از درگیری های اخیر داعش و ارتش لیبی.

داعش موفق شده در بنغازی یک فروند میگ ارتش لیبی رو هم سرنگون کنه.