سرانجام پس از کشمکش فراوان ،امروز وزیر امور خارجه دولت مستعفی یمن اعلام کرد رییس جمهورهادی متن توافق پیشنهادی سازمان ملل در خصوص صلح را امضا خواهد کرد وآنرا منوط کرد به تایید و امضای طرف مقابل حداکثر تا هفت اوت .

اگر متن توافق تغییر نکرده باشه یکی از بندهاش اینه که هادی باید طی حکمی تمام اختیاراتشو به معاونی بی طرف که مورد توافق همه ی احزاب باشه ،بده ،

در صورت صحت این خبر که سایت مشهد الیمنی زده ،این توافق می تونه پیروزی بزرگی برای انصار الله باشه .