وی که پس از ملا عمر رهبریت رو بر عهده گرفته بود، طی درگیری در نشست فرماندهان این گروه در کویته پاکستان به شدت زخمی شده و پس از دو روز از انتقال به بیمارستان به هلاکت رسید.

انتخاب ملا منصور از همون اول با مخالفت طیف وسیعی از رهبران محلی طالبان صورت گرفت..

قضیه از زبان یک عضو طالبان (قابل تایید نیست):ملا اختر منصور که به خاطر قدرت ملاعمر را کشته بود دیروز درخانه ملاعبدالله بعد از جنگ لفظی دست به اسحله بردند ملا اختر زخمی شد عبدالله کشته شد.ملا عبدالله سرحدی عضو پیشن طالبان بود و میدانست که ملا اخترمنصور بخاطر پول و قدرت ملاعمر راکشته جنگ میان شان در گرفت ۵ تن کشته شد.