مسلحین "جیش الحرمون" زمانی که عملیات قنیطره را کلید زدند و در اوایل هم پیشروی سریعی داشتند،فکر نمی کردند اهالی روستای دروزی نشین کوچکی به نام حضر اینقدر براشون دردسرساز بشن..

به نظر میرسه یکی از عمده ترین دلایل متوقف ماندن پیشروی مسلحین در قنیطره،سویداء و سهل الغاب این هست که در این سه منطقه در حال حمله به مناطقی هستند که حتی اگر طرفدار دولت هم نباشند اهالی آنها با حضور مسلحین مخالفند.بافت مذهبی ساکن در مناطق ذکر شده عمدتا دروزی و مسیحی هستند.
مسلحین پس از این که تلول الحمر رو تصرف و روستای حضر را محاصره کردند،با مقاومت نیروهای مردمی حضر مواجه شدند و پیشروی شان به سمت بیت جن متوقف شد.

عکسها از نیروهای مردمی حضر