خوشبختانه باشکوی تا این لحظه به خوبی مقاومت کرده و مسلحین در 24 ساعت گذشته تلفات بسیار بالایی دادند .
حضور برادران تیپ فاطمیون ما در این مناطق بسیار پررنگ هست .

تصویر زیر مربوط به أحمد الامام ملقب بـه ابو النصر هست که در درگیریهای حومه ی باشکوی به هلاکت رسید . این فرد مسئول دفاع مشترک عندان بود .از ادلب و حمله ی مسلحین به تل خطاب و مشیرفه هم خبری نیست . سایتهای مسلحین خفه خون گرفتند و چیزی به روز نمیکنند ...! گفته بودند روز اول رمضان تل حمکه رو میگیریم !! زرشک !

تصویر مربوطه به نیروهای ارتش در مشیرفه هست .