آمریکا حدود 8000 هزار کلاهک هسته ای داره

اسراییل بیشتر از 400 تا شایدم خیلی بیشتر ، آمار دقیقی وجود نداره.

ولی نگران دست یابی ایران به سلاح هسته ای اند !!!

مضحک ترین جوکی که در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد

پی نوست : البته تصویر زیر از سایت خارجی برداشته شده و توی همین تصویر به ظاهر ضد غرب هم ، توهم بمب هسته ای داشتن ایران وجود داره !!