‫اقدام مصری ها در ربودن چهار فلسطینی در صحرای ‫سیناء‬ با واکنش تند گردان های عزالدین ‫‏القسام‬ مواجه شد.

ابو عبیدة سخنگوی قسام اعلام کرد که "در قبال ربودن فلسطینی ها ساکت نخواهند نشست."لحن بیانیه دیروز قسام در محکومیت دولت مصر در واقع حاکی از حضور جدی جریانی در داخل ‫#‏حماس‬ هست که به شدت نسبت به عملکرد و رویکرد دولت نظامی مصر معترض هستند.

از زمان برکناری ‫‏مرسی‬ روابط حماس و مصر تیره شد و بعد از اینکه مصری ها حماس را در لیست گروههای تروریستی قرار دادند این روابط بسیار تیره تر هم شد.البته از دو سال قبل که السیسی در مصر حکومت را در دست گرفت یک نوع وضعیت بسیار وخیم بین دو طرف حاکم بود اما این بار به نظر می رسد که این تنش، متفاوت از گذشته بوده و از یک تنش سیاسی به یک «تهدید نظامی» تبدیل شده است.

این برای نخستین بار نیست که شاهد چنین اتفاقاتی در بازداشت و ربودن اعضای حماس هستیم و پیش از این هم به طور مثال اردن و دیگر کشورها چنین اقداماتی کردند اما همیشه یک راه حل سیاسی برای حل آن مد نظر قرار گرفته و هیچگاه گردان های قسام وارد عمل نمی شدند.واقعیت آن است که بخشی از جناح سیاسی قسام نسبت به تعامل دیپلماتیک مصر و حماس بسیار ناراضی هست و بویژه پس از اقدامات سختگیرانه مصر در محاصره غزه، رویکرد بسیار شدیدتری هم علیه مصر اتخاذ کرده است.

هرچند بهانه مصری ها برای ربودن فلسطینی ها فعالیت گروه ‫‏داعش‬ در منطقه سیناء بوده اما به نظر می رسد خود مصری ها هم در چارچوب مبارزه با "اسلام اخوانی" به دنبال آن هستند تا به تیرگی روابط با حماس دامن بزنند و از بالاگرفتن تنش نظامی با گردانهای قسام ناراضی نیستند.

* محمدرضا ‫‏عشوری‬ - کارشناس مسائل گروههای اسلامی