در شرایطی که امروز قرار بود با برقراری مصالحه در این دو شهرک پیروزی بزرگی نصیب دولت و همچنین ساکنین این دو شهرک بشه، مسلحین و هواداران اونها تلاش ها برای مصالحه رو به شکست کشوندن.

شرایط مصالحه به این ترتیب بود که در قبال خروج مسلحین از این دو شهرک، ارتش در ورودیهای شهرکها ایست بازرسی برپا کنه اما وارد شهر نشه و امنیت شهرکها کاملا به عهده ساکنان باشه.

دولت تعهد کنه زندانیهای دو شهرک رو آزاد کنه و تمام خدمات دولتی رو مثل قبل از بحران در مورد این مناطق انجام بده. و اینکه در میدانهای شهرکها و ساختمان های دولتی پرچم رسمی جمهوری سوریه به اهتزاز در بیاد.

شرایطی که از هر لحاظ به نفع همه طرفها به جز مسلحین بود و امیدها رو برای برقراری آرامش،امنیت و زندگی عادی برای مردم این مناطق زنده می کرد.

امروز در ابطع عده ای از مردم در راستای اجرای مصالحه پرچم سوریه رو برفراز یکی از ساختمانهای اداری ابطع برافراشتند که با اعتراض شدید و تشنج آفرینی مسلحین و هوادارانشان مواجه شدند که پرچم سوریه رو به پایین کشیده و آتش زدند.

این اتفاق در منطقه ای که عمده مسلحین از گروههای محلی ارتش آزاد هستند و داعش، النصره،احرارالشام و بقیه گروههای جهادی معروف حضور کمرنگتری دارن نشون میده چقدر آتش بس و مصالحه با همه گروههای مسلح در سوریه دشوار هست حتی زمانی که دست بالا در میدان با ارتش باشه.

اگر مسلحین زمانی احساس کنن که دست بالاتر یا برابر را در عرصه میدانی دارن که به هیچ وجه نمیشه به برقراری مصالحه و حتی آتش بس با آنها امیدوار بود.

(تصویر لحظه برافراشته شدن پرچم سوریه برفراز ساختمان اداری ابطع،پیش از پایین کشیدن و آتش زدن اون)