الجبهة الشامیة (جبهه شام ) ؛ مشت سبزی که به خیال خام مسلحین برای مقابله با ارتش گره خورده است... 

جبهه شامیه از پیوستن و یکی شدن گروههای مسلح مطرح 

 

الجبهة الاسلامیة

جیش المجاهدین

حرکة نور الدین الزنکی

فاستقم کما امرت

و جبهة الاصالة 

 

تشکیل شد . 

چند روزی بود که دور هم نشسته بودند و مذاکره میکردند ، باید دید این حرکت مسلحین تغییری در وضعیت جبهه نبرد در حلب ایجاد میکنه یا نه (هیچ غلطی نمیتونند بکنن)

10885051_859222514142543_577190229551188

thumb_B5tQZMtIcAA-gv0.jpg