هنوز محورهای دقیق این حمله مشخص نیست ولی با توجه به اضافه شدن تدریجی صدها نیرو در کفر نبوده احتمالا یکی از محورها از کفر نبوده به سمت شهر مسیحی نشین محرده خواهد بود. محورهای دیگر هم تا این لحظه از حملات در شرق عطشان، محورهای الحمراه و الرحیله و محور سکیک و عطشان بودند.

برخی منابع مسلحین ادعا کردن در این حمله 15 هزار نیرو شامل 4000 نیروی خط شکن حضور خواهند داشت و 5000 نفر هم نیروی ذخیره به مناطق درگیری در شمال حماه ارسال خواهد کرد. این تعداد نیرو از کل نیروهایی که برای تصرف ادلب و جسرالشغور استفاده کردند (حدود 12 هزار نفر) هم بیشتر هست.

دلیل تاخیر مسلحین در شروع این عملیات، اطمینان از زمان و وضعیت آب و هوایی مناسب برای حمله بوده. آب و هوای سوریه که از امشب تا چند روز دیگر ابری و بارانی هست، برای حمله زمینی فرصت مناسبی در اختیار مسلحین قرار میده.

مسلحین آتش سنگینی روی تمام خطوط نبرد حاکم کردن که اجازه ی تحرک و امداد رو گرفته. خبرها بسیار ضد و نقیض هست، ساعات اول خبر از تصرف سکیک و تل سکیک و عطشان و حمراه و تعدادی دیگه از روستاها دادن که منابع رسمی خودشون تکذیب کردن و تایید کردن به رسانه هاشون جز راجع به تانکها و خودروهای منهدم شده ارتش خبر نزنن.

منابع نیمه رسمی مسلحین از تصرف روستاهای حمراه و رحیله در شرق و نقطه ی معصره بین عطشان و سکیک خبر دادند که اون هم هنوز کامل تایید نشده.از اون طرف منابع ارتش محورهای اصلی حمله مسلحین رو روستای تل عبدالعزیز، قلعة الرحیلة، تیپ 66 و روستای البلیل ذکر کردن و عنوان کردن حملات در تمام این محورها دفع شده، سه تانک، سه خودرو . بیش از 30 فرد مسلح به هلاکت رسیدن.

فرمانده ی ارشد لشگر فاطمیون، سردار رضا خاوری، در درگیریهای امشب شمال حماه به شهادت رسید.خداوند به حق این شب عزیز، شهید بزرگوار رو با حضرت ابوالفضل (ع) محشور کند، ان شاء الله.