نیرو هوایی ارتش سوریه ، صبح امروز تعدادی از خودروهای مسلحین که از داخل شهر حلب عازم ترکیه بودند، در منطقه قبر انگلیسی بین شهر حریتان و کفرحمره هدف قرار داد...

مسلحین حاضر در حلب روز به روز احساس خطر بیشتر ی میکنند و کم کم پیش از کامل شدن محاصره ی حلب در حال فرار از این شهر هستند

/فروم میلیتاری

ryyeilridhgwq2oe79xp

klq4bjvdlmktrn3a9tp5

re2p7pf2iiep6gzrqsue

1c1dwhd1vf66urs939t8