مسجد الکبیر از نقاط مهم و کلیدی رمادیه که در حمله 7 ماه پیش داعش به رمادی از اولین جاهایی بود که سقوط کرد و خبرها و تصاویر سقوط این مسجد بود که روحیه مدافعان رو خیلی کاهش داد و عملا نیروهای مقاوم باقیمانده متلاشی شدن.