مستند "زیرپوست ادلب"، مستندی حرفه ای است که با نشان دادن تصاویر نایاب از این منطقه سعی در به چالش کشیدن ادعای رسانه های جمعی در نشان دادن تسلط گروه های میانه رو بر این منطقه دارد. تصویربرداران ناشناس این مستند، سفری سه ماهه در قلمرو معارضان دولت سوریه کرده اند تا با به خطر انداختن جان خود، واقعیت ادلب را نشان دهند. جنان موسی، از خبرنگاران الآن تی وی راوی این مستند می باشد.

قسمت اول این مستند 25 دقیقه ای را می توانید به زبان عربی و با زیرنویس های فارسی و انگلیسی در ادامه مشاهده کنید.