صبح امروز عملیات خروج دسته دوم از مسلحین و خانواده هایشان از محله برزة در دمشق به سمت شمال و روند اجرای توافق برای پایان دادن به درگیری مسلحانه در برزة آغاز شد و اتوبوس ها شروع به حمل ده ها تن از مسلحین به سمت شمال سوریه کردند.
از لحظاتی پیش و با اتمام مرحله دوم تخلیه ، ٦٦٤نفر از اهالی که مایل به ماندن  نبودند از برزه خارج شدند. در مرحله اول خروج مسلحین از برزه ١٠٢٢ از منطقه خارج شده بودند.
مسلحین در روزهای آینده در دسته های پی در پی برزة را تخلیه و به نیروهای سوری تحویل خواهند داد و کسانیکه حاضر به خروج نشده اند و در محله برزة باقی میمانند شامل فرمان عفو می شوند.