ژنرال حفتر و عقیلة صالح درباره مبارزه تروریسم و افراط گرایی در لیبی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
گفته میشود بزودی مذاکره سه جانبه برای پایان درگیریها در لیبی آغاز میشود.