شهید سید احمد احمدی

مدافع حرم حضرت زینبی و حضرت رقیه س

راننده تانکی که مورد اصابت موشک های رژیم منحوس صهیونی قرار گرفت.

مجاهدافغانی لشکر پر افتخار فاطمیون