مهدی بیدی از رزمندگان لشکر 27 محمد رسول الله(ص) سپاه تهران در نبردهای استان حلب سوریه به شهادت رسید.