محمد رضا یعقوبی از پاسداران استان گیلان در نبردهای سوریه به فیض شهادت نائل آمد.

گوارای وجودت برادر