قربان نجفی از بسیجیان شهرستان علی آباد کتول در استان گلستان در نبرد با تروریست های داعشی در عراق به قافله شهدا پیوست.

http://fa.zekr1.ir/?p=1498