فرید کاویانی لرد از بسیجیان شهرستان خلخال در استان اردبیل در نبردهای سوریه به فیض شهادت نائل آمد.