رزمنده بسیجی علی کریمی در موصل عراق به فیض شهادت نائل آمد.