شهید حسین معز غلامی از  پاسداران همدان در حماه ی سوریه به فیض شهادت نائل آمد .