حاج حسین محرابی از مشهد در راه دفاع از حریم آل الله در حلب سوریه به شهادت رسید .