مرتضی مسیب زاده از پاسداران شهرستان کرج در نبردهای حومه جنوبی استان حلب در شمال سوریه به شهادت رسید.

قدرت عبدیانی از پاسداران شهرستان کوهدشت در استان لرستان در نبردهای استان حلب سوریه به قافله شهدا پیوست.

**

رضا خرمی از پاسداران شهر تهران در نبردهای استان حلب سوریه به فیض شهادت نائل آمد.

مهدی طهماسبی از رزمندگان ایرانی که از شهر قم اعزام شده بود، در نبردهای سوریه به قافله شهدا پیوست.

**

رضا رستمی مقدم از پاسداران سپاه استان لرستان در نبردهای استان حلب سوریه به فیض شهادت نائل آمد.

حسن خاوری از رزمندگان لشکر فاطمیون که از شهرستان پیشوا در استان تهران اعزام شده بود، در نبردهای سوریه به قافله شهدا پیوست.