پس از آزادسازی حلب و پاکسازی شهر از لوث تروریستها ، زندگی به شهر حلب برگشته و مردم ماه رمضان امسال را در آرامش هستند.