فرماندهان و مسئولان گروه های جهادی شیعه امشب و طی نشستی ابعاد حضور نظامی و نحوه پاسخ به تجاوز نظامی ترکیه رو بررسی کردن.

از نتایج نشست خبری بیرون نیومده ولی میشه گفت که موضع گیریهای تک تک این فرماندهان در مصاحبه های قبلی مبین اینه که گزینه های نظامی هم روی میز هستن.