فرمانده ی نیروی هوایی لیبی سرتیپ صقر الجروشی اعلام کرد در حال تدارک حمله ای به مواضع مسلحین در طرابلس هست .

همچننین ارتش لیبی در حال آماده سازی و انتقال نیروها به کوه های زنتان برای پاکسازی  تروریست ها هستند .

 وضع لیبی خوب نیست ...

متاسفانه نداشتن مدیریت درست و عدم بصیرت کافی ، بهارعربی بیشتر مردمان شمال آفریقا خیلی زود تبدیل به پاییزغمگین شده ...

و حالا این مناطق تبدیل شدند به قطب اول نیروی انسانی تروریست های داعش و منطقه ؛ مخصوصا تونس در همسایگی این کشور بحران زده ...

همیشه مردم منطقه چوب بی بصیرتیشوون رو میخورند و خواهند خورد ..