از لیبی هم خبر میرسه که مسلحین موسوم به فجر لیبیا بر سفارت آمریکا در طرابلس مسلط شدند . لازم به ذکره که این مکان از جولای گذشته تخلیه شده بود.

عمده ی مسلحینه فجر لیبیا از مصراته در 200 کیلومتری شرق طرابلس هستند که در پیشروی های اخیرشون توانستند در 22 آگوست طی یک نبرد سنگین فرودگاه طرابلس رو تصرف کنند .

سفارت آمریکا نزدیک به فرودگاه هست .