نکته ی این خودروی انتحاری که در نزدیکی سنگر نیروهای ارتش منفجر شد ؛ کنترل از راه دور بودن آن هست .
در تصویر زیر به سیم ها و بیسیمی که نشان داده شده دقت کنید .
در کلیپ هم مشخص هست که وقتی خودروی انتحاری به مقصد میرسه یک تاخیر چند ثانیه ای در انفجار وجود داره که همین تاخیر به نیروهای غافلگیر شده کمک میکنه تا از نزدیکی انتحاری فرار کنند و با توجه به فشرده بودن بافت ساختمانی تا حدود زیادی موج انفجار گرفته شد .

به نظرم بد نیست که ارتش سوریه از همین حیله در نبردهای نزدیک بر ضد مسلحین استفاده کنه و از همین انتحاریهای ریموت برای برهم زدن خطوط آنها بهره ببره ..

جنگ است دیگر !