نقشه عمومی جنوب استان نینوا و وضعیت نیروها.

از قیاره تا موصل، حدود 50 کیلومتر......

نقشه با کیفیت: http://www.mediafire.com/convkey/df7b/c1b1qqao3dsavihzg.jpg