در قنیطره سرکرده النصره به اسم ابو محمد قاسم  در روستای مسحره به درک واصل شده توی درگیریهای دیروز کشته شدن 13 نیروی خودشون رو اعلام کردن. ارتش  دست به ضد حمله زده  و برخی از ناقطی  رو  که ازش عقب کشیده باز پس گرفته  . الان درگیریها بر سر روستای مسحره است  دو طرف اعدای میکنن روستا رو در اختیار دارن . سوریها  میگن بازپس گرفتنش  مخالفین  میگن برش تسلط یافتن این یعنی روستا در اختیار کامل هیچ کدوم از طرفهای نیست  . به اطراف روستای مجدولیا  هم یه  حمله  هوایی رخ داده تعدادی از نیروهایی النصره به همزراه  یه توپ 120 میلی متری مورد هدف قرار گرفتن

امینور