مسلحین حاضر در عین فیجه ، آب آشامیدنی که از این مناطق برای شهر دمشق تامین میشد را قطع کردند !
مسلحین از این حرکت بعنوان سلاحی در برابر اسد نام میبرند !

دولت سوریه از مسلحین خواسته که آب رو بروی شهر دمشق باز کنند و آنها هم در مقابل شروط زیر را گذاشتند :

- متوقف کردن بمباران مناطق مسلحین و مردم ! از بسیمه تا برهلیا و حتی افره
- آزاد کردن فوری تمامی زندانی ها مرد و زدن وادی بردی از زندانهای سوریه
- اجازه ورود مواد غذایی و ملزومات پزشکی و مصالح ساختمانی و برداشتن محاصره از مناطق وادی بردی
- برداشتن همه ی موانع ارتش در وادی بردی و خروج نیروهای دفاع وطنی از ساختمان حناوی در روستای بسیمه

مناطق وادی بردی و رودهایی که به نهر وادی بردی معروف هستند ،از این مناطق به سمت دمشق سرازیر شده و از منابع اصلی تامین آب آشامیدنی پایتخت سوریه محسوب میشوند .


باید دید که سوریه چه تصمیمی رو در قبال این حرکت مسلحین انجام خواهد داد .
مثل اینکه کم کم وقت پاکسازی وادی بردی هم داره میرسه