شورای حقوق بشر سازمان ملل  روز پنجشنبه قطعنامه ای در مورد یمن تصویب کرد که بر خلاف درخواست سازمان ملل متحد "تحقیق در مورد نقض حقوق بشر" را شامل نمی شود.

زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اواخر ماه اوت «ایجاد نهاد بین المللی و مستقل برای انجام تحقیقات کامل» را در مورد یمن خواستار شده بود.
دو پیش نویس به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده بود که در پیش نویس نخست که از سوی سودان ارائه شده بود، تحقیقات خواستار نشده بود ولی در پیش نویس دوم که از سوی هلند ارائه شده و مورد حمایت چندین کشور اروپایی بود، تحقیقات کارشناسان سازمان ملل متحد را در مورد «بررسی موارد نقض حقوق بشر از سپتامبر 2014» خواستار شده بود.

در نهایت، هلند با نا امید کردن مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین المللی، پیش نویس خود را پس گرفت.

در نتیجه طرح ارائه شده از سوی سودان در نشست روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. در این طرح از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده است همکاری خود را با کمیسیون ملی تحقیق که سپتامبر 2015 در یمن تشکیل شد، تقویت کند.

در ماه اکتبر سال 2015 نیز کشورهای اروپایی تحت فشار عربستان سعودی حمایت خود را از طرح پیشنهادی هلند کنار گذاشتند، که در آن تحقیقات بین المللی در مورد جنایات جنگی در یمن خواسته شده بود.

به گفته سازمان ملل متحد، تا تاریخ 23 اوت، سه هزار و 799 غیر نظامی کشته و شش هزار و 711 غیرنظامی در این مناقشه کشته شدند. که نیمی از این افراد توسط متجاوزان سعودی کشته شدند.


در همین راستا صالح صماد رییس مجلس اعلی سیاسی یمن با اعتراض به این رای ،اضهار داشت،این تصمیم هزاران مرد، زن و کودک یمنی را که زیر حملات وحشیانه سعودی به سر میبرند ناامید کرده و نشان داد که در دنیای سیاست حتی نهادهایی مثل سازمان ملل هم تحت کنترل صاحبان زور وپول است.
وی اضافه کرد که طرح تصویب شده درسازمان ملل طرحی است که بر اساس آن به جنایت کار ماموریت میدهد درباره ی جنایات خود تحقیق کرده، قضاوت کرده و گزارش دهد ،وی همچنین خواستار در دستور کار قرار گرفتن مجدد طرح پیشنهادی هلند شد که در جلسه ماقبل آخر تحت فشار صاحبان زور و زر پس گرفته شد .