مسؤولان محلی می‌گویند، یکی از فرماندهان حزب اسلامی ، 22 تن از اعضای جمعیت را در چاه‌آب استان تخار تیرباران کرده است؛ بیشتر این افراد هنگام ادای نماز کشته شده‌اند.
 درگیری پس از آن آغاز شده که افراد حزب اسلامی هنگام قاچاق مواد مخدر با ممانعت افراد حزب جمعیت روبه‌رو شده‌اند.
 
سنت‌الله تیمور، سخنگوی استاندار این استان نیز می‌گوید،: طرف‌های درگیر پیشینۀ حزب اسلامی و جمعیت اسلامی را دارند و «این درگیری ریشه در تنش‌های حزبی دارد.»

در کنار این، ساکنین شهرستان چاه‌آب و حوزۀ سمتی می‌گویند، افراد وابسته به حزب اسلامی ، از دو روز به این‌سو هر از گاهی این مناطق را بررسی کرده و مردم و حتی  زنان و کودکان را کتک کاری می‌کنند.

حزب جمعیت، باقی‌مانده یاران شهید احمد شاه مسعود هست و اکثر اعضای آن پیشینه جهاد علیه شوروی را داشته است.
حزب اسلامی هم پیشینه جنگ با شوروی را داشته ولی هیچ وقت موضع مشخص در برابر مردم افغانستان نداشته‌است و همیشه در جنگ با مردم افغانستان به سر برده اند.
رهبر حزب اسلامی، گلبدین حکمتیار سابقه جنگ ۱۵ ساله با دولت مرکزی افغانستان را داشته ولی ۲ ماه پیش با دولت مرکزی صلح نمود ولی همونطور که قبلا در کانال عرض شد، حکمتیار جنگ را تمام نه بلکه تازه شروع کرده و ورود حکمتیار به عرصه سیاست افغانستان شرایط را بیشتر بحرانی میکند.
آمریکا چون دید بقیه اقوام افعانستان به سمت اتحاد پیش میروند، دنبال فتنه جدیدی بود که احتمالا حکمتیار مقصود آمریکا را عملی خواهد کرد.