بیش از 300 عضو داعش که اکثرا نیروهای خارجی کشته شده این گروه در فلوجه بودن، در این قبرستان دفن شده اند.