چند روزیه برخی از رسانه های انگلیسی شایعه کردن که MI5 تونسته هویت فردی که خبرنگار امریکایی رو سر برید کشف کنه.حالا چطور معلوم نیست.!!!!!!به گفته ی رسانه ها اسم این فرد (Abdel Majed Abdel Bary)هست و 23 سال سن داره.