فیلمی از حضور مسلحین تروریست خارجی و چچنی در جسر الشغور ..

واقعا عجب انقلابی کردند سوریه ای ها ... اوونهم با کمک ترورستهای خارجی و چچنی .

لینک مستقیم برای دانلود : http://fs2.filegir.com/a7up/Victory_is_from_Allah___Inside_Jisr_asShugur___%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87___%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_%D8%AC%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%88%D8%B1__%5BrIIMYGl3OcU%5D_%5Btag18%5D.mp4