طی این درگیری ها حدود 2000 داعشی کشته شده و انبارهای سلاح، مهمات و کارگاه های مواد منفجره و انتحاری بسیاری کشف شد.

حدود 70 هزار نفر از مردم از شهر تخلیه شده، بازرسی شده و در کمپ های موقت اسکان داده شدن.

هنوز از حجم خسارات وارد به شهر اطلاعی در دسترس نیست.