حسان عبود رییس دفتر سیاسی جبهه اسلامی سوریه و فرمانده گروه احرار الشام به همراه فرماندهان رده بالای این گروه در حمله ای که به جلسه شورای فرماندهی این گروه شد کشته شد

به نظر می رسد حمله با گازهای سمی صورت گرفته است

کشته شدن این شخص ضربه بزرگی بر پیکره گروه جبهه اسلامی سوریه است....

حسان عبود در کنار ابو عیسی الشیخ (نفر وسط) رهبر جبهه اسلامی و زهران علوش فرمانده نظامی جبهه اسلامی سوریه

amirarsalankhan