این فرمانده در روزهای اول حمله به فلوجه به شهادت رسید.

نکته افتخار آمیز اینه که ابومنتظر چند روز قبل از شروع عملیات در محور سامرا مجروح میشن ولی هر طور شده برای شروع عملیات به محور بر میگردن (عصاهاشون هم در عکس مشخصه)..

گویا انفجار خودروی انتحاری در محور صقلاویه باعث شهادت ایشون میشه..