امروز ارتش قهرمان عربی سوریه :D موفق شد از خلاء بوجود آمده در شمال حلب استفاده کنه و با بمباران گسترده داعش در منطقة الحرة و کفرتونه ؛ آنها رو مجبور به عقب نشینی کنه ...
مسلحین زورشون گرفته و داعش رو به عقب نشینی عامدانه متهم میکنند .
این مناطق از این جهت که ورودی شمالی حلب و شهرک صنعتی هستند از اهمیت بالایی برخوردارند .