دکتر! احمد موفق زیدان یکی از معروفترین خبرنگاران الجزیره قطر که هوادار سرسخت مخالفین سوری هست، عملیات تروریستی دواعش در شهرک سیده زینب رو عملیات شهادت طلبانه! دونسته..

توجه کنید که این شخص جزو چهره های رسانه ای مطرح و نسبتا حرفه ای الجزیره محسوب میشه.روند خبررسانی الجزیره از زمان جنگ آمریکا در افغانستان و عراق خیلی جالبه.

شاید این سوال برای همه پیش بیاد که چطور شبکه ی متمول الجزیره واقع در جزیره ی کوچک قطر ،از اقمار کاملا مقهور و زیر نفوذ آمریکا چطور از ۱۱ سپتامبر به این سمت به بلندگوی خبری طالبان و القاعده و اخیرا داعش تبدیل شده، بدون اینکه از طرف دم و دستگاه رسانه ای غرب یا زیر فشار سیاسی بایکوت و یا حتی محدود بشه.

در مورد اخیر در سالهای اخیر صدها نمونه از استفاده ی تعمدی الجزیره از عبارات دولت اسلامی، عشایر انقلابی،قوات معارض و حتی انقلابیون برای دواعش در عراق و سوریه مشاهده شده.

توییت زیدان و عکسی از وی در کنار بن لادن در بحبوحه ی جنگ آمریکا در افغانستان