نیروهای یمنی با حمله به پایگاه الخبه در جیزان عربستان، موفق شدن تجهیزات زیادی از اسلحه های سبک تا تانک رو سالم بدست بیارن..

سیاست غنیمت گرفتن در حملات انصارالله به این صورته که معمولا با توجه به اینکه حملات به صورت چریکی و در زمان بسیار کوتاه انجام و تمام میشه، امکان حمل و انتقال بسیاری تجهیزات و مخصوصا تجهیزات سنگین وجود نداره و این تجهیزات در محل منهدم میشه.

یک نکته :

در حمله اخیر به پایگاه الخبه، بعد از اینکه انصارالله به پایگاه ملسط شدن و اونو ترک کردن هواپیماهای سعودی، با بمباران کل پایگاه رو از بین میبرن!.

جالب اینه که حتی زحمت باز پس گیری پایگاه رو نکرده یا حتی این رو در نظر نمیگیرن که ممکنه نیرویی زخمی در محوطه یا ساختمان باشه!