عید روس الزبیدی از چهره های میانه روی هوادار هادی از استانداری عدن عزل شد ،
البته هادی بلا فاصله طی حکمی اونو به سمت مشاور امور دفاعی خود منصوب کرد که در واقع پستی تشریفاتی است .
شایان ذکر است عیدروس الزبیدی چهره ی میانه رو وصاحب نفوذی است که منصور هادی برای جلب حمایتش ولایت عدن رو بهش سپرد .
این فرد تا پیش از جنگ روابط خوبی با انصار الله حتی ایران داشت اما به دلیل دشمنی اش با صالح از انصار الله حمایت نکرد ،
البته این خبر هنوز تایید رسمی نشده ،اما با توجه به قدرتی که عیدروس در عدن داره این موضوع میتونه اونو به طرف انصار الله متمایل کنه.

روز گذشته وزرای چهار کشور آمریکا انگلیس و فرانسه ،و عربستان در لندن با صدور بیانیه ای بر لزوم خروج نیروهای شبه نظامی از صنعا تاکید کردند ،کارشناسان از این بیانیه دو تحلیل کاملا متفاوت دارند ،

بیشتر سایتهای هوادار هادی آنرا چراغ سبز شورای امنیت به عربستان برای ادامه جنگ تا تسخیر صنعا دانستند ،اما اغلب کارشناسان آنرا اولتیماتومی به انصار الله برای همکاری بیشتر با ولد شیخ جهت دستیابی هر چه سریعتر به توافق می دانند ضمن اینکه رفتار سازمان ملل در مذاکراتاخیر حکایت از تمایل شورای امنیت برای شراکت انصار الله در دولت آینده یمن دارد ،و این موضوعی است که انصار الله از ابتدا دنبال آن بود .