روستای بزرگ بشیر، در جنوب کرکوک یکی از مناطق استراتژیکه که چند هفته ای هست که گفته میشه عملیات آزادسازیش در دستور کار نیروهای مردمی هست..

به علت اینکه در این منطقه ترکمنها هم هستن، در اوائل تسخیر بشیر به دست داعش دو سه عملیات محدود برای بازپسگیری روستا انجام شد که حتی تا محاصره منطقه هم پیش رفت اما شکست خورد..

عکس ماهواره ای منطقه: