همیشه مشکل ارتش در برابر داعش این بوده که به علت استفاده از خودروهای هامر توسط دواعش، نیروهای ارتش عملا تا زمانی که نیروهای داعش به اونا کاملا نزدیک و درگیر نشدن توانایی تشخیص ندارن.

به طور مثال همزمان با این عملیات، داعش یه عملیات مشابه در منطقه 35 کیلو در غرب رمادی انجام داد ولی در اونجا با اینکه از 3 انتحاری هم استفاده کرد، با توجه به اینکه ارتش میدونست داعش درحال حمله هست، به راحتی اونا رو عقب زد.

مثلا همین کاروان هامرها رو نگاه کنید! با تجیهزاتی که توی مقر دیدم، در کمتر از 1 ساعت میشه شکستشون داد ( حداقل یکی دو آبرامز در مقر بود)..

البته تمامی این حملات توسط نیروهای داعش از بیرون شهر انجام شده و دواعش محاصره شده توان آفند ندارن. با توجه به موقعیت شهر هم باید گفت که با چند تا از این عملیات ها هم نمیشه محاصره رو شکوند و این عملیات ها بیشتر برای تضعیف روحیه است.